Ergonomie, efficiency & veiligheid.

Werkruimtes zijn levensruimtes. Hier brengen mensen vaak het grootste deel van hun dag door.

Bedrijfsmiddelen moeten aan de gebruiker worden aangepast en niet omgekeerd.
ErgoStore streeft ernaar bedrijven en medewerkers in de zorg, onderwijs en industriële sector, een zo compleet mogelijk leveringsprogramma en oplossingen aan te bieden ten behoeve van verhoging van de veiligheid, werkplezier en arbeidsproductiviteit, optimalisatie van de werkplek en voorkoming van te hoge fysieke belasting.

Een hele mond vol. En een hele schone taak.

Want met name in de sector waar met lichamelijke arbeid productiviteit wordt gemaakt of zorg wordt verleend, valt nog al eens iets te verbeteren. En te verdienen, want arbeidsloon is kostbaar.

Investeringen in ergonomie brengen áltijd rendement.
 
  ErgoStore: Als je met je handen én je hoofd werkt

 

ErgoStore =  Lastenverlichting2: letterlijk en figuurlijk